Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Organització 

El Parlament i el Consell de la Unió Europea

El Consell de la Unió Europea, l'altre òrgan legislatiu de la Unió, el componen els ministres de cada Estat membre, i participa en el treball del Parlament Europeu. La presidència del Consell és rotativa: l'ocupa cada Estat membre per períodes de sis mesos. President
  • El Consell de la Unió Europea, representat pel seu president, pot contribuir a qualsevol dels debats plenaris.

  • En iniciar-se cada exercici, el president del Consell de la Unió Europea presenta el seu programa al Parlament en sessió plenària, i obre un debat amb els diputats europeus.
    En acabar els sis mesos de presidència adreça el seu balanç final al Parlament Europeu.

  • El Consell Europeu és la reunió que, quatre vegades a l'any com a màxim, aplega els caps d'Estat o de govern de la Unió Europea i el president de la Comissió, on es fixen les orientacions polítiques generals de la Unió Europea.
    Després de cada cimera europea, el president del Consell Europeu presenta un informe al Parlament sobre els resultats de la seva activitat.