Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Descobreix El Parlament 

Com s'organitza el Parlament

El Parlament Europeu és l'única institució supranacional amb uns membres elegits democràticament a través de sufragi universal. Representa els pobles dels Estats membres. El Parlament Europeu, que és elegit cada cinc anys, treballa en els esborranys de nombroses lleis (directives, reglaments...) que afecten la vida qüotidiana de cada ciutadà.