Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Cooperació 

Observació electoral

El Parlament Europeu, en el seu compromís per la prevalència dels drets humans i de la democràcia, juga un paper important en el procés d'observació electoral.

Un grup de coordinació establert per la Conferència dels Presidents proposa les missions d'observació electoral del Parlament Europeu.

Les disposicions d'execució relatives a les missions d'observació d'eleccions estipulen que la decisió d'observar les eleccions o els referèndums de països tercers amb l'ànim de reforçar la legitimitat del procés electoral nacional augmenta la confiança del públic, evita el frau electoral, reforça el respecte pels drets humans i contribueix a la resolució dels conflictes.

El Parlament, el Consell i la Comissió coordinen les seves accions, entre si i amb les d'altres organitzacions internacionals, a fi d'acomplir una bona gestió de les missions comunitàries i d'observació electoral.