Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Multilingüisme 

La interpretació

La principal tasca dels intèrprets del Parlament Europeu és transmetre fidelment en totes les llengües oficials i en temps real les intervencions orals dels diputats. S'organitzen serveis d'interpretació per a totes les reunions multilingües organitzades pels òrgans oficials de la institució. Interprètes dans leurs cabines lors d

Com que els traductors s'encarreguen d'assegurar la disponibilitat de les diferents versions lingüístiques dels documents escrits, els intèrprets hi són presents per vetllar que les reunions es desenvolupin com si cadascú parlés en la mateixa llengua.

La Direcció d'Interpretació del Parlament Europeu dóna treball a uns 350 intèrprets funcionaris i pot comptar amb una reserva d'uns 2500 d'externs (auxiliars d'intèrprets de conferència), a la qual regularment es recorre per cobrir les necessitats puntuals.

La interpretació és emprada principalment per a:

  • sessions plenàries
  • reunions de les comissions parlamentàries, de les delegacions parlamentàries, de les assemblees parlamentàries paritàries
  • reunions dels grups polítics
  • rodes de premsa
  • reunions dels òrgans de decisió interna del Parlament (Mesa, Conferència de Presidents...)

El nombre mitjà d'intèrprets mobilitzats per a les sessions plenàries, on s'assegura la interpretació simultània a partir de totes les llengües de la Unió i cap a totes aquestes també, oscil·la entre 800 i un miler. Per a les altres reunions, la interpretació s'assegura segons les necessitats.

En principi cada intèrpret treballa des de la llengua original cap a la seva llengua materna. De tota manera, amb les actuals 506 combinacions lingüístiques possibles (23×22 llengües), no sempre és possible trobar personal capaç d'interpretar d'una a una altra. En aquests casos s'empren terceres llengües a manera de frontissa.