Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Multilingüisme 

Traducció

Per produir les diferents versions, en cada llengua, dels documents escrits i mantenir correspondència amb els ciutadans de tota la Unió Europea en la seva llengua, el Parlament Europeu disposa d'un servei de traducció a l'altura de les exigències en matèria de qualitat i de respecte als terminis imposats pels procediments parlamentaris. Pot també recórrer a traductors professionals externs, sobretot per a textos no prioritaris.

Els serveis de traducció del Parlament compten amb prop de 700 traductors, encarregats de traduir a totes les llengües oficials nombroses categories de documents, com ara:

  • Documents preparatoris de la sessió plenària: agendes, esborranys, esmenes, informes aprovats, opinions, resolucions, preguntes escrites i orals, processos verbals i actes literals, informacions diverses als eurodiputats...
  • Documents d'altres òrgans polítics, com les assemblees parlamentàries mixtes compostes per diputats del Parlament Europeu i diputats nacionals o de tercers països.
  • Decisions del Mediador (el síndic de greuges europeu).
  • Correspondència amb el ciutadà i amb els Estats membres.
  • Decisions dels òrgans interns del Parlament Europeu: la Mesa, la Conferència de Presidents i els Qüestors.

Com a regla general els traductors tradueixen a la seva llengua materna. Tanmateix, amb l'última ampliació de 25 a 27 Estats membres i a causa de l'increment de les possibles combinacions de llengües a 506, algun cop resulta difícil traduir d'alguna llengua a una altra, especialment en les llengües menys esteses.

Per fer-ho possible, el Parlament ha adoptat un sistema que consisteix a traduir primer els textos a llengües d'ampli coneixement, com són l'anglès, el francès o l'alemany. Altres llengües comunitàries com el castellà, l'italià o el polonès podrien optar pròximament per aquest nivell prioritari.