Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Multilingüisme 

Quantes llengües s'usen al Parlament Europeu?

D'ençà els anys 50, on només es parlaven quatre llengües en les institucions de la Comunitat Europea, s'ha recorregut un llarg camí. A hores d'ara, s'ha arribat a un total de 23, tot un repte lingüístic.

El primer reglament aprovat per les Comunitats Europees data del 1958, on s'establia que les llengües oficials de les institucions fossin les quatre llengües oficials als països que la conformaven: Alemanya, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos. Aquestes eren l'alemany, el francès, l'italià i el neerlandès.

Amb cada ampliació, les llengües dels nous Estats membres s'han integrat immediatament. El 1973 es van integrades l'anglès, el danès i l'irlandès (aquesta darrera solament com a llengua de Tractats, és a dir, només emprada en l'acta d'adhesió d'Irlanda i en els textos fonamentals relatius al país). Més tard, el 1981, fou el grec; el 1986 el portuguès i l'espanyol. El 1995 el finès i el suec. El 2004 el txec, l'estonià, l'hongarès, el letó, el lituà, el maltès, el polonès, l'eslovac i l'eslovè.

Des de l'1 de gener de 2007, la Unió Europea compta amb un total de 23 llengües, amb l'adhesió de Bulgària i Romania. L'irlandès també s'ha convertit en llengua oficial.

Aquestes 23 llengües suposen un total de 506 possibles combinacions, ja que cada llengua pot ser traduïda a les altres 22. Per poder assumir aquest repte, el Parlament Europeu ha configurat un eficient sistema d'interpretació, traducció i control jurídic dels textos. S'han disposat rigoroses regles per garanir l'eficàcia d'aquests serveis, mantenint alhora les consignacions pressupostàries a nivells assumibles.