Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Descobreix El Parlament 

El multilingüisme al Parlament Europeu

Al Parlament Europeu, totes les llengües comunitàries són igual d'importants: tots els documents parlamentàris són publicats en totes les llengües oficials de la Unió Europea (UE) i cada eurodiputat posseeix el dret d'expressar-se en qualsevol d'aquestes. Aquesta realitat garanteix la transparència dels treballs parlamentàris i l'accés de tots els ciutadans als textos.

El multilingüisme es troba fermament arrelat en els tractats europeus: és un reflex de la diversitat cultural i lingüística de la Unió Europea. Alhora fan més accessibles les institucions europees, la qual cosa constitueix una garantia d'èxit del sistema democràtic de la UE.

El Parlament Europeu difereix d'altres institucions de la UE en la seva obligació d'assegurar el grau més alt possible de multilingüisme. Tots els ciutadants de la UE han de ser capaços d'accedir a la legislació directament en la llengua del seu país. A més, donat que tot ciutadà europeu té el dret de ser elegit com a eurodiputat, no seria raonable demanar el domini d'una llengua vehicular. Així doncs, el dret de cada diputat de poder llegir documents parlamentaris, seguir els debats i parlar en la seva pròpia lengua és un dret expressament reconegut en els reglaments del Parlament Europeu. Al mateix temps, cal que en la seva tasca de legislador europeu el Parlament Europeu garanteixi la qualitat lingüística, en totes les llengües oficials, de totes les lleis que aprova.

Aquestes disposicions permeten també a tots els ciutadans europeus de seguir els treballs parlamentaris, de formular-hi preguntes i de rebre'n les respostes en la seva llengua.

Quantes llengües s'usen al Parlament Europeu?
La traducció
La interpretació
El control dels textos jurídics