Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Mediador de sostracció d'infants 

Exemple d'un cas seguit pel Mediador del Parlament

Després del fracàs del seu matrimoni, el pare, ciutadà del país X i la mare, ciutadana del país Y, decideixen divorciar-se continuant vivint al país X amb llur fill. La mare, exercint la custòdia principal i el pare, tenint el dret de visita. Un dia, sense haver-ne informat el pare i sense haver obtingut autorització, la mare torna al seu país amb el fill, infringint la llei. El pare immediatament informa l'autoritat central (AC) del país X de la desaparició del menor i de la mare. L'AC del país X ha demanat a l'autoritat de l'AC del país Y ajuda per localitzar la mare i l'infant que foren retornats al país X. Paral·lelament al procés judicial, el pare i la mare iniciaren un procés de mediació. Amb els respectius advocats, es van reunir en tres sessions de cap de setmana amb els mediadors (el fill, de poca edat, no hi va participar) i arribaren a un acord. Després de ser signat, el document es presentà al tribunal per ser formalitzat com una decisió judicial.