Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Mediador de sostracció d'infants 

Les funcions del Mediador per casos de sostracció internacionals de menors pels seus progenitors

El nombre de matrimonis mixtos a l'Unió Europea augmenta de manera constant. En cas de ruptura, els membres de la parella decideixen amb freqüència tornar al seu país d'origen. La situació es pot complicar si la parella té un fill en comú. Sol ser freqüent que un cop els pares s'han separat, el membre que no obté la custòdia del menor el sostregui o es negui a retornar-lo després d'haver exercit el seu dret de visita. Un altre escenari més freqüent és que els menors són allunyats o retinguts pel progenitor que exerceix la custòdia principal, sense autorització de l'altre membre de la parella. Aquestes situacions són infraccions dels drets legals de l'altre progenitor i sovint condueixen a processos judicials.

La responsabilitat principal del mediador del Parlament Europeu per als infants víctimes de sostracció parental transfronterer és la d'ajudar els pares a trobar la millor solució a favor del benestar de l'infant. Convé doncs remarcar que la missió principal del mediador és vetllar pels interessos de l'infant sostret. Amb vista a estalviar als pares, a l'infant i a altres parts implicades les tensions emocionals i l'angoixa dels processos legals, el mediador del Parlament Europeu disposa d'informació sobre el mètode alternatiu de solució del conflicte, a saber, la mediació.

Un acord obtingut per les parts implicades en un procés de mediació pot evitar un desplaçament inútil de l'infant, i permetre als pares de resoldre activament i eficaç totes les qüestions que afecten la família, alhora que és menys costós i més ràpid que un procés judicial. Un cop comprès, signat i acceptat per les parts, l'acord de mediació pot ser presentat davant els tribunals, que poden formalitzar-ne els termes en el marc d'una disposició judicial que serà reconeguda i aplicable a altres països.

A fi de garantir l'eficiència i el professionalisme de cada mediació, el mediador del Parlament Europeu contribuirà a reunir un equip de mediadors apropiat per a cada cas particular. La regla que el mediador s'esforça a seguir consisteix a garantir la combinació següent de l'equip: una dona i un home, un dels quals ha de ser advocat de professió, i que parlen tots dos les llengües de les parts en litigi.