Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Grups d'interès acreditats 

Presentació

Els grups d'interès acreditats, públics o no governamentals, són un recurs per proporcionar al Parlament coneixements experts específics en sectors econòmics, socials, ecològics, científics o de qualsevol altra àrea.

El Parlament Europeu manté contactes amb nombrosos grups d'interès i ha establert un codi de conducta per a aquests grups.

Els qüestors són responsables de l'entrega de passis personals vàlids per un any, com a màxim, a les persones que desitgin entrar amb freqüència als edificis del Parlament per propocionar als diputats, per compte propi o de tercers, informació que pugui ser-los útil per a l'exercici del seu mandat parlamentari.

Aquestes persones figuren en un registre públic mantingut pels qüestors i accessible en aquest lloc web.

Per conèixer més detalls sobre el procediment d'acreditació, dirigeix-te al servei responsable del Parlament Europeu