Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Organització i procediments 

El President del Parlament

El Parlament Europeu és la institució comunitària que representa els pobles dels Estats membres de la Unió Europea.
El seu President en dirigeix les activitats i n'és el representant.

L'elecció del President

El candidat que obté una majoria absoluta dels vots en una votació secreta és triat President.
Si no és possible assolir una majoria absoluta després de tres votacions, el President s'elegeix en la quarta per majoria simple.
La durada del mandat del President és de dos anys i mig renovables: una semilegislatura.

Les funcions del President

El President dirigeix les activitats del Parlament, presideix les sessions plenàries i aprova el pressupost.
El President representa el Parlament al món i manté les relacions amb altres institucions comunitàries.