El Parlament Europeu : Parlament : Delegacions
Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Cooperació 

Delegacions

Les comissions parlamentàries mixtes

El Parlament Europeu pot establir una comissió parlamentària mixta reunint una delegació del Parlament Europeu i una delegació d'un país candidat a l'adhesió o dels països associats.
En el decurs de diferents reunions, els membres de les dues delegacions tenen ocasió d'informar-se mútuament de les seves prioritats i de la posada en marxa dels acords d'associacions.
La comissió parlamentària mixta segueix regularment el desenvolupament del procés d'adhesió d'un país candidat a l'entrada a la Unió Europea.

AP OTAN

Una delegació del Parlament Europeu participa en els treballs de l'Assemblea Parlamentària de l'OTAN (AP OTAN). Aquesta última és una organització interparlamentària que permet als parlament dels països membres de retrobar-se a fi d'examinar les qüestions corresponents als interessos comuns.

L'Assemblea Parlamentària Euromediterrània

L'Assemblea Parlamentària Euromediterrània es compon de 120 diputats que representen els països europeus i altres diputats dels 10 països banyats per la Mediterrània.
Aquesta assemblea considera temes polítics, econòmics i culturals d'interés comú i discuteix les vies per reforçar la comunitat euromediterrània.
Té un paper consultiu en tots els temes relatius a aquesta comunitat.