Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Cooperació 

Delegacions

Les delegacions del Parlament Europeu mantenen relacions i intercanvi d'informacions amb els diferents parlaments de tercers països. El Parlament Europeu, gràcies a les seves delegacions, contribueix a representar la Unió Europea a l'estranger.

Les delegacions interparlamentàries

A proposta de la Conferència de Presidents, el Parlament Europeu constitueix unes delegacions interparlamentàries permanents i fixa la seva natura i el nombre de membres d'acord amb de les seves atribucions.
Les trobades interparlamentàries tenen lloc dos o tres cops l'any, alternativament, en un dels llocs de treball del Parlament Europeu i en un lloc determinat pel parlament en el tercer país de què es tracta.

 

El Diàleg dels Legisladors Transatlàntics (TLD, Transatlantic Legislators' Dialogue) es destina a reforçar els llaços entre el Parlament Europeu i el Congrés dels Estats Units sobre la base de l'interès mutu.