Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

El Parlament i tu 

Correspondència amb els ciutadans

El correu del ciutadà és un servei que permet a cada ciutadà de contactar amb el Parlament Europeu, que vetllarà per respondre-li les preguntes.

S'ha disposat una bústia de correspondència electrònica perquè el ciutadà pugui fer arribar preguntes, demanar informació i fer propostes al Parlament Europeu.

Tot allò rebut ha de circumscriure's a l'àmbit competencial de la Unió Europea. Les respostes seran comunicades en un termini raonable.

Si la petició cobreix un tema complex es farà arribar al remitent un acusament de recepció a l'espera de la resposta.