Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Contractacions públiques 

Convocatòries de licitacions

D'acord amb el Reglament financer de la Comunitat Europea, el Parlament Europeu és obligat a convocar licitacions públiques per a l'adquisició de béns i serveis.

Per sota d'un determinat llindar econòmic, les licitacions públiques poden adreçar-se en el marc d'un procés restringit a un nombre limitat de licitadors seleccionats després d'una convocatòria de manifestació d'interès.

Les convocatòries de licitacions són publicades regularment dins la sèrie S del Diari Oficial de la Unió Europea i poden consultar-se en la base de dades en línia TED, actualitzada regularment.

Les informacions presentades en totes les pàgines del lloc web del Parlament Europeu són:

  • de to informal,
  • generalment, no traduïdes a totes les llengües oficials,
  • i no exhaustives.
No reemplacen de cap manera la publicació oficial del Diari Oficial de la Unió Europea - Sèrie S.