Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Àgora 

Repercussió dels debats de l'Àgora


La síntesi dels treballs sobre un tema donat no solament serà integrada pels diputats en les seves reflexions, sinó que es donaran a conèixer a totes les comissions parlamentàries i institucions europees implicades, cosa que donarà valor afegit a la contribució dels ciutadans.

El resultat dels treballs s'enviarà a les institucions europees i nacionals i a totes les organitzacions participants. Les organitzacions de la societat civil contribuiran igualment, a través de les seves vies de difusió, a donar-los a conèixer.

 

Amb l'ocasió del 50è aniversari dels Tractats de Roma, el Parlament Europeu llança una gran aposta: una aposta que els ciutadans han d'estar preparats per acceptar.