Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Àgora 

Organització dels treballs


L'Àgora tindrà lloc a l'hemicicle del Parlament Europeu a Brusel·les. S'hi convidaran 500 representants de la societat civil.

L'Àgora s'articula en tres fases: a) preparació i elaboració dels documents de treball; b) dues jornades de debat al Parlament, on s'elaborarà un resum dels debats; c) difusió dels resultats a totes les parts.

La Conferència de Presidents és l'òrgan que decideix el calendari i els temes de discussió a partir de les inquietuds expressades pels ciutadans.

Les comissions parlamentàries, en reconeixement al seu coneixement sobre àmbits específics, seran els òrgans més adients per decidir els interlocutors. Les comissions són responsables de l'acreditació dels organismes representatius de la societat civil europea. Cada comissió s'encarrega de les qüestions rellevants del seu àmbit de competència conformement amb el reglament del Parlament Europeu.

Cada debat de l'Àgora conclourà quan ho dictin dos moderadors, un d'escollit pels diputats o representants de les institucions de la Unió i l'altre pels organismes convidats.

Els redactors seran els encarregats d'elaborar un document de debat abans de la reunió, amb ajuda de les contribucions enviades pels participants a través del lloc web de l'Àgora.

D'altra banda, s'encarregaran d'elaborar un document de dues pàgines (dues cares d'un full) a mode de resum dels debats o de la gama d'opcions que hagin aparegut en els debats.

Cada organització participant escollirà un sol dels seus membres per participar a l'Àgora. L'elecció de la persona que viatjarà a Brusel·les recau sobre la mateixa organització.

Aquesta Àgora tindrà lloc el 8 i 9 de novembre del 2007 i se centrarà en el futur d'Europa: reptes, possibilitats i instruments presentats pels nous tractats. A l'inici de l'any pròxim seran examinats altres temes com el canvi climàtic i la dimensió social de la Unió; serà a la segona Àgora.

Per a aquesta ocasió s'ha designat la Comissió d'Assumptes Constitucionals com a responsable, i s'encarregarà, doncs, de convidar la meitat dels participants, és a dir, 250 persones. Altres 10 comissions han participat en la preparació de l'Àgora, i han convidat 25 persones cadascuna. Són les comissions de Llibertats Civils, Justícia i Afers Interiors; Afers Exterios; Pressupostos; Assumptes Socials; Desenvolupament; Medi Ambient; Salut Pública i Seguretat Alimentària; Indústria, i Recerca i Energia, a més de les subcomissions dels Drets de la Dona i Igualtat de Gènere i de Seguretat i Defensa.