Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Àgora 

Lligams amb les altres institucions de la Unió Europea


Les altres institucions de la Unió Europea, socis naturals de l'Àgora dels ciutadans, tenen molt a guanyar també amb aquest debat. Un suport concertat de totes les institucions de la Unió a l'Àgora permetrà treure'n profit a totes les parts.

El Consell podria esperonar els seus membres a difondre en una fase primerenca la iniciativa del Parlament entre les organitzacions civils dels respectius països, amb vista a despertar l'interès de la població en el projecte.

La Comissió podria adoptar l'Àgora com un instrument eficaç en els seus permanents esforços per millorar la comunicació entre la Unió i els ciutadans europeus. Podria alhora integrar certes discussions de l'Àgora en la seva pròpia reflexió política.

El Comitè de les Regions i el Comitè Econòmic i Social, amb les seves funcions específiques, podrien associar-se als treballs de l'Àgora així com ésser convidats per expressar-se a títol d'experts.