Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Àgora 

El paper de l'Àgora


El que proposa el Parlament és impulsar l'anhel participatiu de la societat europea (a través d'organitzacions associatives, professionals o bé sindicals) amb la democràcia representativa encarnada a escala europea pel mateix Parlament.

Aquesta sinergia podria portar el nom d'Àgora, en homenatge al primer lloc de debat públic establert per la democràcia directa d'Atenes, que ha estat l'origen de la nostra democràcia europea.

Així doncs, l'Àgora, com a fòrum, combina les veus dels ciutadans europeus amb les dels seus representants. Donarà als seus participants l'oportunitat d'establir un debat europeu i proposarà mesures concretes, fonamentades en l'experiència quotidiana, per respondre als problemes relatius a la Unió.

De l'exposició del problema al consens

L'Àgora pot proveir contribucions, sobretot per als diputats, a l'hora de redactar informes en comissió, és a dir, abans que un tema particular sigui votat en comissió. Els debats es vertebraran al voltant de qüestions prioritàries de l'ordre del dia del Parlament i també de les que afectin a les vides quotidianes dels ciutadans. Contribuirà també a parar l'atenció sobre problemes que amb massa freqüència queden confinats a les negociacions amb els grups de representació d'interessos.

L'Àgora pot contribuir també a aproximar els diferents punts de vista. Per exemple, el 2004 la Convenció sobre el Futur de l'Europa demostrà que àmplies àrees de consens podrien ser establertes sense vot, simplement a través d'una discussió, també en el si d'una assemblea de composició heterogènia.