Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

El Parlament i tu 

Àgora

Els objectius inicials del projecte europeu s'han assolit. La pau, l'estabilitat i la prosperitat són avui una realitat per a la majoria dels ciutadans europeus.

Tanmateix, després d'haver aconseguit la reunificació del continent, la Unió Europea afronta nous reptes.

Per marcar el cinquantè aniversari de la signatura dels tractats de Roma, el Parlament Europeu ha llançat enguany una nova tribuna de diàleg amb els ciutadans que porta el nom d'Àgora. El tema que s'hi tracta és el futur de la Unió Europea.

Bannière de l

Resposta del Parlament Europeu al desig de la ciutadania d'una major participació

La institució de la Unió Europea elegida per sufragi directe, el Parlament Europeu, és qui millor pot respondre al desafiament d'un diàleg sostingut amb els ciutadans. Els diputats del Parlament són en contacte directe amb els ciutadans i tenen l'obligació de retre comptes als seus electors.

Totes les institucions de la Unió Europea integren aquesta dimensió de la construcció europea. Les seves respostes s'inscriuen essencialment en el debat sobre l'arquitectura institucional d'Europa. Tot i que aquesta qüestió és essencial, cal no deixar de banda el dia a dia de la ciutadania.

Així doncs, el Parlament Europeu proposa la implicació de la ciutadania en un diàleg permanent sobre el futur de la Unió.

 

Què pot fer Europa per tu? Què pots fer tu per Europa?

Revifar la integració europea requereix l'enfortiment dels enllaços entre els ciutadans de la Unió. No hi ha prou amb dir a la gent que Europea s'ha construït per al seu servei: Europa s'ha de construir amb la gent. Deixar aquesta idea clara i emprendre mesures per potenciar-la és essencial per mantenir la confiança.

El Parlament Europeu no sols desitja comunicar-se amb els ciutadans, vol sobretot escoltar-los. Els ciutadans, en el seu paper de protagonistes i no com a mers consumidors, poden no només transformar la naturalesa de l'exercici sinó també marcar-ne les fites.

Un diàleg concertat i equilibrat podria assegurar un major suport al projecte. Per tant, avui, seria ja possible tenir un debat seriós i fructuós en una comunitat que engloba prop de 500 milions de persones?

El rol de l'Àgora
Un diàleg entre els ciutadans i les institucions de la Unió Europea
Lligams amb les altres institucions de la Unió Europea
Organització dels treballs
Seguir els debats de l'Àgora
Instal·lacions i logística