Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Cooperació 

Assemblea Parlamentària Paritària ACP-UE: la delegació del Parlament Europeu

La delegació del Parlament Europeu

L'Assemblea Parlamentària Paritària es reuneix alternativament en cada país de l'ACP i en un país de la Unió Europea. La institució és governada per regles democràtiques i paritàries. L'Assemblea Paritària vetlla, també, per la promoció dels drets de l'home i de la democràcia.

24 vicepresidents (12 d'europeus, 12 de l'ACP) formen, amb dos copresidents, la Mesa de l'Assemblea Parlamentària Paritària. La Mesa es reuneix diversos cops a l'any a fi d'assegurar la continuïtat dels treballs de l'Assemblea Parlamentària Paritària.

Les comissions permanents tenen per objecte elaborar propostes que se sotmetran a la votació de l'Assemblea Parlamentària Paritària.

El Fons Europeu per al Desenvolupament (FED) és l'instrument principal d'ajuda comunitària a la cooperació del desenvolupament dels estats de l'ACP.