Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Organització i procediments
El President del Parlament
Òrgans polítics
Secretaria General
Procediments
Protecció de dades
Documents de referència
Reglament
Pàgines tècniques sobre la UE
Cooperació
Parlaments nacionals
Delegacions
ACP-UE
Observació electoral
Contractacions públiques
Convocatòries de licitacions
Contractacions públiques
Subvencions
Grups d'interès acreditats
Presentació
Recerca per organització
Recerca per nom

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

Cooperació 

Assemblea Parlamentària Paritària ACP-UE: la delegació del Parlament Europeu

El Parlament Europeu participa en l'Assemblea Parlamentària Paritària ACP-EU, la qual reuneix els diputats europeus i els parlamentaris africans, del Carib i del Pacífic que han signat l'acord de Cotonou.

L'Assemblea Parlamentària Paritària ACP-EU (Àfrica, Carib, Pacífic i Unió Europea)

L'Assemblea Parlamentària Paritària ACP-EU fou constituïda amb la creació d'un acord d'associació: el Conveni de Yaoundé.
Aquest acord, conegut avui com de Cotonou, crea vincles entre la Unió Europea i 77 països d'Àfrica, del Carib i del Pacífic.
S'establí a l'efecte de millorar els nivells de vida i el desenvolupament econòmic dels països de l'ACP i d'instaurar una cooperació estreta entre aquests països i la Unió Europea.
Els representants dels 77 països de l'ACP es reuneixen en sessió plenària, durant una setmana, dos cops a l'any amb els respectius 77 homòlegs del Parlament Europeu.