Index European Parliament European Parliament
Index
Actualitat Parlament Els teus diputats Activitats EP Live
Presentació En detall Arxius
Descobreix el Parlament
Benvinguda
Organització
Competències
Paper polític
Pressupost
Multilingüisme
El Parlament i tu
Correspondència amb els ciutadans
Peticions
Àgora
Mediador de sostracció d'infants
Accés a documents
Visites
El Parlament prop teu
Períodes de pràctiques
Contractació

Mapa del llocMapa del lloc
ÍndexÍndex
PMFPMF
ImprimirImprimeix
ContactaContacta
Avís jurídicAvís jurídic

El Parlament i tu 

Accés a documents

L'article 255 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea preveu que els ciutadans de la Unió i els residents del territori tinguin el dret a accedir als documents interns del Parlament Europeu, del Consell i de la Comissió.

El Parlament desitja que les seves activitats siguin conegudes i enteses pels ciutadans. Amb aquest objectiu posa a la seva disposició un registre que permetrà el lliure accés als diversos documents de la institució.

Aquest Registre de documents permetrà al ciutadà d'efectuar recerques sobre els treballs del Parlament. El seu objectiu no és altre que informar de l'existència dels diversos documents generats pel Parlament i facilitar-hi l'accés.